Nieuws

Huurprijs marktwoningen 8 procent omhoog

De prijs van de gemiddeld verhuurde woning komt nu uit op 10,48 euro per m2. De totale huurprijs steeg met 3,4 procent naar 987 euro. Dat wijst erop dat er vooral meer kleinere woningen worden verhuurd. Deze gemiddelde huurprijsniveaus verhullen echter de regionale differentiatie én de grote verschillen tussen de diverse segmenten van de huurmarkt.

Zo zijn er grote verschillen in huurprijsniveaus vast te stellen tussen de verhuurde woningtypen. De huurprijs per m2 van de appartementen steeg in een jaar tijd met 9,5 procent naar 11,83 euro, terwijl voor woonhuizen de gemiddelde prijsstijging beperkt bleef tot 2,1 procent op jaarbasis naar 8,37 euro. Regionaal verschillen de huurprijzen ook fors. De Randstadprovincies en daarbinnen de Noordvleugel laten de grootste krapte op de huurmarkt zien.
De provincie Noord-Holland, stevig beïnvloed door de gemeente Amsterdam, spant de kroon met een huurprijs per m2 van 13,95 euro.

Niet alleen is dit veruit de hoogste huurprijs van alle provincies, de stijging ten opzichte van een jaar eerder is bijna 10 procent. De oververhitting van de Amsterdamse woningmarkt is daarmee terug te zien op de (vrije)huurmarkt. Ook in de provincie Utrecht liggen de huurprijzen met 12,25 euro per m2 – bijna 20 procent duurder dan een jaar eerder – ruim boven de die in de overige provincies.


Opvallend is de provincie Zuid-Holland, waar de prijzen in vergelijking met 2015 nagenoeg stabiel zijn gebleven. In Den Haag zijn de huurprijzen per m2 licht gedaald. In Rotterdam zijn ze iets gestegen ten opzichte van 2015. In de meer landelijke provincies als Friesland, Drenthe, Overijssel, Limburg en Zeeland liggen de huurprijzen tussen de 7,5 en 8,5 euro per vierkante meter. Voor een gemiddelde huurwoning betaal je hier honderden euro’s minder dan in de Randstad. In de zeer stedelijke gebieden zijn de huurprijzen het sterkst gestegen, inmiddels boven de 13 procent. Hoe minder stedelijk, des te lager de huurprijs, tot een niveau van ruim 8 euro voor de sterk landelijke gebieden in Nederland.


Ook de sterke prijsstijgingen in het gestoffeerde (vloer en gordijnen) en gemeubileerde deel van de huurmarkt vallen op. Expats vormen een belangrijk deel van de huurders in dit segment. De huurprijs per m2 voor gestoffeerde huurwoningen komt in het 4de kwartaal van 2016 uit op gemiddeld 15,13 euro, een stijging van 8,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. De verhuurprijzen van gemeubileerde huurwoningen stegen relatief minder met 7 procent, naar een huurprijs per vierkante meter van 18,30 euro.