Nieuws

Beleggen in Rotterdam.. Waarom?

 

1. De woningmarkt in Rotterdam groeit

In 2015 telde Rotterdam 624.000 inwoners en in 2016 alweer 629.000. De groei gaat vooral de laatste jaren snel. Gecorrigeerd voor toevoegingen door Rozenburg, is het aantal inwoners sinds 2008 met 33.500 toegenomen. Deze sterke stijging zal zich doorzetten. Prognoses laten zien dat 2030 in Rotterdam groeit naar 676.000 inwoners. Naast deze bevolkingsgroei is een toename van het aantal huishoudens te verwachten.

2. Rotterdam studentenstad

Die blijvend grote groep jongeren is mede het gevolg van aantrekkende werking door het hoger onderwijs. Het aantal studenten in Rotterdam is de afgelopen jaren met enkele duizenden toegenomen tot bijna 55.000. Daarvan studeren er 20.000 aan de Erasmus Universiteit en een kleine 35.000 volgen een HBO opleiding. Inzet door de Erasmus Universiteit op versterking van het internationale profiel, werpt zijn vruchten af. Inmiddels komt 13% van de studenten uit het buitenland. Ruim de helft van alle studenten woont in de stad; deels zelfstandig, deels nog thuis bij hun ouders..

3. Het aantal expats groeit

Rotterdam is erg actief op het gebied van aantrekken van expats naar de stad. Dit doen zij om het kennisniveau te laten stijgen. Leuke bijkomstigheid is dat deze expats allemaal woonruimte nodig hebben. Ook staan expats erom bekend een hoger budget te hebben en op een nette manier met de woning om te gaan. Sinds kort is de expatdesk in Rotterdam actief om Rotterdam als woonstad onder expats aan te prijzen.

4. De huurmarkt groeit

De gemeente Rotterdam spreekt van duizenden tekorten aan huurwoningen in de vrije sector. Hier moet u denken aan huurwoningen tussen de € 800,- en € 1000,- euro. Hier geven zij enkele redenen voor:

  • De flexibele arbeidsmarkt: de arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. Dit betekent dat mensen eerder bereid zijn om te verhuizen voor hun baan. Omdat de arbeidsmarkt flexibeler wordt, trekt dit door naar de woonmarkt. Huren is uiteraard de manier om flexibel te kunnen wonen.
  • Aangescherpte financieringsnormen: door aangescherpte financieringsnormen kan niet iedereen meer zomaar een woning kopen. Daarnaast is huren bij een woningcorporatie ook niet meer voor iedereen mogelijk door aangescherpte inkomensnormen. Een grote groep mensen valt dus tussen wal en schip. Denk hierbij aan starters op de arbeidsmarkt. Deze mensen zijn een perfecte doelgroep die 1 a 2 jaar een woning in de vrije sector huren alvorens zij doorstromen naar een koopwoning.
  • De Scheidingsmarkt: nog steeds strand op 1 de 3 huwelijken. Ook deze mensen zijn vaak met spoed op zoek naar flexibele woonruimte. De scheiding moet nog geregeld worden en dus is het niet altijd duidelijk of er nog wel een geschikte woning gekocht kan worden. Ook vindt deze doelgroep het fijn om eerst te huren gezien de onzekere situatie waarin zij verkeren.